Triển lãm

QUA 5 NĂM NHÔM GIÁ BẢNG XẾP HẠNGTừ chart(RMB/KGS) giá, chúng tôi có thể nhìn thấy các vật liệu hàng nhôm dao động trong quá khứ năm năm.

nhiều chi phí của sản phẩm nhưng lợi nhuận thấp, nhà máy tại Trung Quốc nên suy nghĩ về việc làm thế nào để làm tiếp theoYKBR%4C9}GXJ1UY]XQI_@%R.png