Tin tức

Công nhân đóng gói bận / Quấn quanh các sản phẩm mây tre với phim bảo quản sau đó đóng gói vào thùng carton Để thị trường Anh