Tin tức

Chuẩn bị cho đồ nội thất Shanghai ExhibitionNgành công nghiệp đã bước vào mùa giải. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để chuẩn bị cho triển lãm。

Bao gồm lựa chọn các mặt hàng phổ biến, phát triển mẫu mới của ghế sofa mây, ghế phơi nắng, bộ bàn ăn ......

Phát triển màu sắc mới của mây tre, chọn kiểu vải mới ...

Nếu bất kỳ khách hàng nào có đề xuất, vui lòng cho chúng tôi biết ...