Tin tức

Bàn kính Trong Đồ gỗ ngoài trời Rattan

Đối với thủy tinh, chúng tôi luôn sử dụng 4 loại thủy tinh

  1. Kính cường lực

  2. Thủy tinh mờ

  3. Kính cường lực

  4. Kính đen

Những ly sẽ không người bị thương, thường sử dụng 5mm, một số khách hàng sử dụng 7mm.